Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-22

Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tobii Technology utvecklar teknik för ögonstyrning och är idag ett av de mest framgångsrika unga teknikföretagen i Sverige. Med hjälp av vår teknik mäts en användares exakta blickpunkt och baserat på denna teknik bygger vi tillämpningar för vitt skilda områden som psykologiforskning, mediautvärdering och handikapphjälpmedel.
I dagens läge finns ingen standardmetod för att mäta prestandan hos eye-trackers. Detta medför svårigheter att verifiera kvaliteten på produkterna. Vi på Tobii har nu som mål att skapa en ny testmetod för att mäta eye-trackers. Vi ser värde i att metoden är enkel att genomföra, applicerbar på samtliga eye-trackers och ger tillförlitliga och signifikanta resultat. Det slutgiltiga målet är att metoden är så väldefinierad och accepterad att den blir standard inom branschen.
Det aktuella examensarbetet består av att utveckla en testmetodik för mätning av eye-trackers noggrannhet och precision. I arbetet ingår även applikationsutveckling i .Net för framtagning av ett verktyg för både insamling av mätdata och analys. Vid utveckling av testmetoden ingår bestämning av hur testerna ska utföras, verifiering av signifikans och statistisk metod för analys. Den framtagna applikationen bör förenkla datainsamlingen via ett användarvänligt GUI och medföra direkt och automatisk analys.
Examensarbetet kommer att utföras på vår utvecklingsavdelning Embedded Components, som huvudsakligen arbetar med algoritmer, elektronik och optronik. Med tanke på examensarbetets natur kommer du som examensarbetare även ha kontakt med flera andra utvecklingsavdelningar.
Profil:
• Civilingenjörsutbildning inom datateknik eller motsvarande
• God erfarenhet inom applikationsutveckling och .Net
• Goda matematiska kunskaper inom statistik och trigonometri
• Känsla för kvalitet och kodarkitektur
• Engelska i tal och skrift

Vill du vara med och utveckla Tobii och vårt kvalitetsarbete, ansök på vår hemsida www.tobii.com. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 5 mars. Bifoga högskolebetyg och övriga dokument som kan vara av intresse i din ansökan. Har du frågor är du välkommen att ringa Johanna Johnsson, 08-663 69 90.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.