Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-23

Ny intagsledning för råvatten till Hässlö vattenverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställning
Hässlö vattenverk tar i dag sitt råvatten ur Västeråsfjärden. Ökade risker med bl.a. båttrafik, dagvattenutsläpp, närhet till utlopp från reningsverk samt snabb påverkan vid ett ev. fartygshaveri har medfört att Mälarenergi påbörjat en studie om möjligheterna att flytta intagspunkten till närliggande Granfjärden.

Genomförande
Examensarbetet genomförs dels genom praktiskt fältarbete och kartstudier, dels genom att bearbeta de vattenanalyser som tagits samt inhämta kunskap/erfarenheter från liknande projekt i andra kommuner. Även en säkerhets/riskanalys där nuvarande intag jämförs med en ny intagspunkt samt möjligheter till en nödlösning av vattenintag bör ingå i arbetet.

Vill du veta mer?
Kontakta Göran Vikergård 021-39 59 10.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.