Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-24

Går det att utveckla Laxön?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det f d militärlägret mitt i Älvkarlebyfallen är sedan 20 år en oas för både kommuninvånare och turister. Husen ägs och förvaltas av Vattenfall AB och här driver småföretagare vandrarhem, hantverksbutik, café, keramikverkstad, konstateljé och -galleri. T om 2009 fanns här också Vattenfall Science Center, en interaktiv experimentverkstad på samma tema som Tom Tits Experiment i Södertälje. Tyvärr Vattenfall i höstas att lägga ner verksamheten vilket är mycket beklagligt då det var den enda anläggning som lockade hela familjer och alla åldrar och som dessutom bjöd in till aktivitet, inte bara tittande.

Flera försök har gjorts att staka ut långsiktiga mål för Laxön och några gånger har det verkat vara rätt väg. Men det har också visat sig att sam-arbetet är helt beroende av en stark och driftig person (som får vara beredd att åta sig mycket av arbetet själv). När den personen försvinner dalar allt ganska snabbt. Till saken hör att några av brukarna driver sin verksamhet på hobbynivå medan andra ska försörja sig på sin, och här krockar ofta intressena.

Vi undrar om det trots olika intressen och engagemang är möjligt - och i så fall hur - att göra Laxön till en ekonomiskt lönsam anläggning med gemensamma mål och goda framtidsutsikter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.