Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-24

Tillskottsvatten i ledningsnät.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
TVÅ PRAKTIKANTER/EXJOBBARE SÖKES till Lidingö stads va-verk för projektet reduktion av tillskottsvatten i ledningsnätet.

Lämplig projekttid föreslås till två månaders arbete under perioden april-november. Vi bestämmer arbetstiden efter överenskommelse. Lön betalas enligt fackliga rekommendationer. Du ordnar själv den handledning du behöver på skolan. Vi hjälper dig med det praktiska på Lidingö.

Hör av er snarast för en träff om uppdraget.

Projektinnehåll, förslag:
1. inläsning och analys av gjorda utredningar
- ”Lidingö spillvattenledningsnät, analys av tillskottsvatten, DHI 2005.”
- ”Lidingö ledningsnät för spillvatten, Åtgärdsplan för reduktion av tillskottsvatten, Utvärdering av TV-inspektion i Talludden 2, norra Kyrkviken (2006) och Gångsätra och södra Kyrkviken (2007)”, DHI.
- ”Nattmätning, Lidingö spillvattenledningsnät 2009”, DHI.
- M fl mätrapporter
Detta arbetet kan göras hemma under tider som du väljer själv.

2. förslag på och prövning av detaljerade metoder i fält för fortsatt lokalisering
av inläckage. Vi lägger gemensamt upp arbetet som bygger på ”detektivarbete” i fält på basis av de undersökningar som gjorts. Det betyder bland annat okulärbesiktning av flöden i brunnar vid regn. Arbetet måste anpassas till väderleken och kvällar och helger kan behöva användas. En av studenterna behöver ha körkort. Egen bil kan användas (ersättning enligt avtal), men vi håller annars med fordon. Kamera och bärbar dator finns att låna.
Fältarbetet måste utföras på Lidingö. Metodbeskrivning och dokumentation kan göras delvis hemma och delvis hos oss i Lidingö stadshus där du får tillgång till en arbetsplats med dator med tillgång till vårt va-nät digitalt, skrivare och kopieringsmaskiner.

3. sammanfattning och dokumentation. Arbetet sammanfattas skriftligt och också på ett sätt som är begripligt även för en lekman och som vi kan kopiera och publicera till exempel på vår hemsida. Tidsåtgång för fältarbeten är viktig att notera. Konkreta åtgärdsförslag är mål för projektet.

4. tekniska förvaltningen budgeterar och följer sedan successivt upp och genomför goda förslag och utvärderar resultatet = minskat tillskottsvatten.


Kontaktpersoner i Lidingö stad, tekniska förvaltningen:

Jan-Olof Ohlsson, va-chef, 731 3272, [email protected]
Christina Vendel, projektsamordnare, 731 3248, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.