Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-25

Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Energi
Ort: Kvänum

Företag: Kvänum Energi
Kvänum Energi är ett företag inom energibranschen och företaget tillhandahållet tjänster inom bioenergi, elnät, elhandel och bredband. Koncernen består av flera olika verksamheter. Vår ekonomiska förening ansvarar för drift av elnät och entreprenader/anslutningar inom elnätet. Det innefattar grävning, röjning, transformatorer, högspänning etc. I aktiebolaget finns verksamheterna bioenergi, som säljer bränslepellets, installerar och säljer pelletsbrännare till privatpersoner samt monterar, installerar, säljer och servar kompletta panncentraler.

Uppgift:
Kvänum Energi säljer och installerar pannor och panncentraler för olika typer av biobränsle, framförallt för pellets. Dessa panncentraler ersätter ofta liknande applikationer för förbränning av olja vilket innebär att investeringen ger en stor miljövinst. Kvänum Energi är intresserade av att få hjälp att undersöka miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv från en standardpanncentral. Framförallt är man intresserad av att få reda på hur mycket utsläpp av klimatpåverkande gaser som släpps ut under livscykeln, med fokus på tillverkning och avfallsskedet men också på hur val av bränsle kan påverka. Uppgiften innebär att göra en inventering av vilken miljöpåverkan respektive steg i livscykeln står för samt att kategorisera och värdera dessa för att få jämförbara resultat mellan de olika stegen. Både carbon-footprint eller livscykelanalys kan vara aktuellt för företaget.

Slutgiltiga avgränsningar sätt i samarbete mellan Kvänum Energi, studenten/studenterna och handledare på skolan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.