Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-26

Visualisera rekreationsområde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alla studenter är välkomna att söka de uppdrag som finns i Hälsingland. För mer information kontakta högskolemäklare Anna Bäcklund. Tel: 0651-188 08, 070-262 83 00. E-post: [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund:

Ankarmons Camping är en naturskön plats precis i närheten till både badstrand och naturområden. Campingen drivs av Iggesunds IK, en aktiv förening som även har sina fotbollsplaner och övriga anläggningar i anknytning till campingen. Ankarmons camping har en lång historia som mötesplats och rekreationsområde för både lokala invånare och besökare utifrån. Under senare år har en lägerverksamhet vuxit fram och det anordnas i dag bland annat fotbollsläger under sommaren.

Det finns ett starkt engagemang att utveckla området ytterligare för att ta tillvara på dess potential. Idén väcktes för ett par år sedan hos föreningen och från årsskiftet av 2009 startades därför projektet Camp Igge som har till syfte att arbeta med utvecklingen av området och för att undersöka möjligheterna för att skapa ett rekreationsområde med friskvård och idrott som fokus. Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Länsstyrelsen står bakom hela denna idé och satsning genom att man gått med som finansiärer i projektet.

Uppdragsbeskrivning:

Det finns i dag en mängd olika idéer och visioner för området som förhoppningsvis kommer att förverkligas i olika etapper, några ligger närmare i tid än andra. En målsättning som ses på ett längre perspektiv är tillexempel att bygga en framtidsarena som skulle kunna inrymma olika typer av idrotts-, kultur- och ungdomsevenemang.

Uppdraget innebär att lyssna av och samla in alla idéer för området för att sedan visualisera dem och på så sätt ge en övergripande bild av hur området kan utvecklas över tid. Viktigt i uppdraget är att ta fram och visa på ett helhetstänk och en rödtråd för områdets utveckling. Det innebär bland annat att alla byggnader bör följa samma utseende, att det är enkelt att röra sig på området, att det skapas ett bra flöde och att ytorna utnyttjas väl.

En visualisering av området som sträcker sig över olika tidsperspektiv, till exempel 1 år, 5 år och 10 år, gör det även möjligt att synliggöra hur utvecklingen kan ske och visa på hur ytorna ska användas så att inte områden ”byggs bort”, som i ett länge perspektiv skulle kunna användas mer optimalt. Översiktplanen bör även visa på smarta, praktiska lösningar, hitta rätt plats för rätt saker. Vart ska cykel- och gångvägar gå? Vart ska lekplatsen ligga? Hur kan rabatter och buskar försköna området ytterligare? Var ska bänkarna placeras? Analyser ur ett socialt perspektiv kan med fördel göras av hur området används i dag för att utifrån de svaren hitta förbättringsförslag.

Visualiseringen ska förmedla en vision av ett genomtänkt, skönt rekreationsområde som lockar både nya och gamla besökare. Uppdraget innebär stor frihet att för dig som student komma med egna idéer och initiativ. Resultatet kan sedan användas av Camp Igge som ett underlag och utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla området.

För mer information kontakta Stefan Barenfeld, tfn 073-183 66 30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.