Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-01

Examensarbete om statistik inom godstransporter och logistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sveriges Transportindustriförbund är en branschorganisation som representerar logistik och godstransportföretag inom alla olika trafikslag.

Den statistik som idag tas fram över logistiksektorn är bristfällig och lyckas inte på ett tillfredställande sätt beskriva marknadens utveckling. Transportindustriförbundet driver frågan att de statliga myndigheterna ska ta på sig ansvaret att åstadkomma en bättre statistikförsörjning för logistikindustrin och att inhämtandet av statistik ska ske genom myndigheter.

Transportindustriförbundet undersöker nu möjligheten att engagera en student för att utreda problematiken med logistikstatistiken och där en rapport kan ligga som underlag för i förbundets arbete att engagera myndigheterna i att förbättra statistiken. Konkreta förslag över hur logistikstatistiken kan förbättras är värdefullt i vår argumentation.

Uppdraget lämpar sig för studenter inom exempelvis statistik, logistik, ekonomi och samhällsvetenskap.

Ladda ner bifogat dokument för fullständig beskrivning av uppdraget och mer information om Transportindustriförbundet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.