Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-01

Testmodul för DKIM/ADSP

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
DKIM (Domain Keys Identified Mail) är ett tillägg till den normala e-posten som gör att avsändaren kan digitalt signera sin utgående post och på så sätt lämna garantier för t.ex. avsändarens äkthet eller innehållets integritet. Med hjälp av ADSP (Author Domain Signing Practices) kan avsändaren också låta mottagaren veta hur man signerar och vad avsändaren rekommenderar att mottagaren gör med t.ex. e-post som t.ex. innehåller en bruten signatur.
Hos .SE gjordes hösten 2008 ett examensarbete som gick ut på att både implementera DKIM med stöd för att lägga dom publika nycklarna i en DNSSEC (DNS Security Extensions) skyddad DNS.

Uppgift
Hos .SE finns idag ett verktyg för att testa och utvärdera e-postservrar. Verktyget heter MailCheck och är under ständig utveckling. Till verktyget behöver det utvecklas en modul som testar både sändande och mottagande av DKIM-signerad e-post och interaktionen med ADSP. Funktionen skall utvecklas som en modul i ett existerande system. Hur testerna skall gå till i detalj går att diskutera med en referensgrupp av kvalificerade e-post specialister.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har kunskaper om:
• Unix, DNS, användbarhet, och pythonprogrammering

Omfattning
Detta arbete lämpar sig för en person och 15 högskolepoäng.

Genomförande
Arbetsplatsen kommer att vara på .SE:s kontor i Stockholm. Handledare kommer att utses utifrån uppgiften. Uppgiften genomförs under hösten, men kan påbörjas gärna redan under sommaren.

Om företaget
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se. Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret, samtidigt som .SE verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige. .SE satsar intensivt på att vara en aktiv forsknings- och utvecklingsfinansiär och aktör inom Internetutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.