Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-01

Analys av data från Hälsoläget-mätningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
.SE har sedan 2007 givit ut den årliga rapporten “Nåbarhet på nätet - Hälsoläget i .se”, där vi beskrivet kvaliteten på infrastrukturtjänster i Sverige, med tonvikt på DNS. Där tittar vi närmare på vanliga felkonfigurationer i DNS och kvaliteten på de DNS-delegeringar som finns i .SE-zonen. Denna rapport baseras sedan 2009 på den nya plattform som .SE tar fram för mätningar av kvalitet på Internet, den plattformen kallar vi för Hälsoläget. Inom Hälsoläget vidgar vi nu vyerna, och tittar även på E-post och webben.

Uppgift
I Hälsoläget-plattformen producerar vi mängder av data från de tre undersystemen DNSCheck, Page Analyzer (för webb) och Mailcheck, som gör regelbundna kontroller av alla domäner i .SE-zonen. Dessa data vill vi nu analysera mer på djupet, för att hitta trender och anomalier. Dessutom vill vi titta närmare på utvecklingen över tiden, vad händer och varför? Uppgiften blir därför att titta på vilka verktyg som behövs för att bättre analysera dessa datamängder, och hitta metoder för att löpande kunna göra djupare analyser och påvisa trender.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har kunskaper om:
• DNS, statistik, visualiseringsverktyg, databaser

Omfattning
Detta arbete lämpar sig för 2 personer och 15 högskolepoäng.

Genomförande
Arbetsplatsen kommer att vara på .SE:s kontor i Stockholm. Handledare kommer att utses utifrån uppgiften. Uppgiften genomförs under hösten, men kan påbörjas redan under sommaren.

Om företaget
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) ansvarar för Internets svenska toppdomän, .se. Kärnverksamheten är registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret, samtidigt som .SE verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige. .SE satsar intensivt på att vara en aktiv forsknings- och utvecklingsfinansiär och aktör inom Internetutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.