Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-01

Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vinterviken är ett gammalt industriområde i Aspudden inom Stockholm.
År 1865 köptes hela området av Alfred Nobel som mellan 1865 och 1921 bedrev sprängämnestillverkning och framställning av svavelsyra och salpetersyra i Nitro Nobels regi. Platsen var vald med omsorg, i en smal dalgång omgiven av höga berg med skog och direkt anslutning till Mälaren. Sprängämnen lagrades inom området ända fram tom 1960-talet. Nitro Nobel AB hade en viss verksamhet kvar i området ända till 1980-talet.
Under 1950- och 60-talet bedrev AB Atomenergi verksamhet i området genom att utvinna uran ur alunskiffer.
År 1974 köpte Stockholm stad marken i Vinterviken. Idag bedrivs ingen industriell verksamhet i området. De kvarvarande fabrikerna användas främst av konstnärer och området är ett välbesökt park- och strövområde.
Flera markundersökningar har gjorts i området där man kunnat konstatera att området är förorenat av tidigare verksamheter. Länsstyrelsen har klassat området som ett risklass 1 (mycket stor risk) enligt MIFO.

Stockholm stad har nu för avsikt att utreda ansvarsförhållandena för efterbehandlingsåtgärder inom området och göra en ansvarsutredning enligt Naturvårdsverkets manual. Om inte någon ansvarig hittas efter genomförd ansvarsutredning kan staden be länsstyrelsen ansöka om att få statliga medel för att utföra en sanering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.