Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-08

Uppdatering av miljöutredning och metod för värdering av miljöaspekter.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Textil, tillverkning
Ort: Kinna

Företag: Ludvig Svensson
Ludvig Svensson är ett familjeföretag i fjärde generationen som tillverkar tekniskt textil samt inredningstextil så som möbel- och gardintyger för offentlig miljö. Företaget har sitt huvudkontor i Kinna och hela ledet från produktutveckling till tillverkningen finns här. Större delen av marknaden är Europa och Ludvig Svensson finns representerade runt om i hela världen. Ludvig Svensson är certifierade både enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Miljö är fokus i företaget och man tittar mycket på vad man har för input för att kunna påverka vilken output man får, kopplat till kvalitet.

Uppgift:
Ludvig Svensson blev certifierade enligt ISO14001 för första gången 2004 och innan dess gjordes det en miljöutredning av verksamheten. Därför är det nu är aktuellt att genomföra en ny miljöutredning/uppdatera den gamla som kan ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet. Ytterligare en viktig del i miljöarbetet är att identifiera verksamhetens betydande miljöpåverkan. För att identifiera de betydande miljöaspekterna kan man gå till väga på olika sätt och Ludvig Svensson vill undersöka om det finns bättre metoder för värdering än den som används idag.
Därför kommer ex-jobbet förutom miljöutredningen också innebära:

- En teoretisk genomgång av metoder och modeller för värdering av miljöaspekter. Vilka finns det och vad är för/nackdelarna med respektive metod?
- Framtagande av en värderingsmetod för miljöaspekter som kan användas av Ludvig Svensson.
- Värdering av Ludvig Svenssons miljöaspekter med hjälp av den framtagna metoden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.