Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-08

Utveckling av fixationsmetod för stereotaktiskt system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål
Ta fram ett designförslag på en infästning av ram i skallbenet som passar till ett stereotaktiskt system för huvudet.

Bakgrund
Framlidne neurokirurgen Lars Leksell skapade Leksell Stereotactic System för ca 60 år sedan. Leksell Sterotactic System är ett koordinatbaserat ramsystem som fäster i skallbenet med skruvar. Hittills har ramen med dess stolpar fästs med metallskruvar i skallbenet. I takt med att diagnosmetoderna förbättras och främst MR imaging använder kraftfullare magnetfält finns ett behov av att använda ick magnetiskt material i skruvarna.

Metod
• Kravställning och kravidentifiering, funktioner, huvudfunktioner
• Dokumentera arbetsflöde
• Konceptgenerering avseende fastsättningsmetod av ram i huvud
• Utredning av problemställningar och krav gentemot huvudkoncept
• Koncepturval och detaljerad design
• Ev. inkluderande prototypframtagning och första tester

Problemställningar och krav på produkten
• Inert, dvs ej ledande eller magnetiskt material med mycket hård spets för säker fixation i skallbenet
• Engångs med låg produktionskostnad eller flergångs och steriliserbar
• Kraft och styvhetskrav på fixation
• Säkerställd kraft
• Tillverkningsmetoder
• Livscykelanalys och underhållskostnad för Elekta och kund

Teknologier
• Kompositer
• Keramiska material
• Maskinelement, skruvar
• Mekanismer
• Hållfasthetslära  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.