Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-09

Extremt energisnålt och säkert trådlöst miljömätsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sinc funktionen Sin(pi·x)/(pi·x) är det ideala lågpassfilter för en signal eftersom dess Fouriertransform är 1 mellan argumenten -1/2 and 1/2, and noll i övrigt. Att realisera en Sinc funktion i hårdvara är däremot omöjligt. Att utveckla hårdvara för trådlös signalöverföring kräver extremt mycket kunnande och en stor stab av ingenjörer och är för det mindre företaget också i princip omöjligt.
I stället väljer man färdig byggblock där man får en ”short time to market” utan stora resurser.
Den största resursen kan därmed fokuseras på givarteknik och analysmetoder för att få verkshöjd i produkten.

Arbetet består i att göra en förstudie, välja krets och utvecklingsmiljö samt konstruera en prototyp till en utrustning för miljömätningar:
- Trådlös överföring ZigBee eller motsvarande
- Många RFD samarbetar via FFD i ett MESH-nätverk
- Mätning av belysning, fukt mm. och analys av resultatet
- Givarutformning och placering utreds noggrant.
- Säker uppdatering av mjukvara i och konfigureringar i RFD från FFD.
- Krav på extremt låg energiförbrukning, batteridrift


Konstruktionens riktighet, i det koncept som föreslås, kommer att värderas med hjälp av riskbedömning i vår e-tjänst Zert Risk Management.
En övergripande specifikation över funktioner finns.
Zert AB tillhandahåller den utrustning som behövs under arbetet. Delar av arbetet är konfidentiellt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.