Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-09

Undersökning av kontaktslitage

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Svåridentifierade intermittenta kontaktproblem hos elektriska komponenter ska elimineras.

Vi på Scania arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten hos våra fordon och flertalet Scaniabilar rullar betydligt längre än 100 000 mil. Fordonen är utrustade med ett flertal elektriska styrsystem, sensorer och aktuatorer. De elektroniska komponenterna har en mycket tuff arbetsmiljö med starka vibrationer och stort temperaturspann. Systemen är robust konstruerade och livslängden hos komponenterna säkerställs genom accelererade miljötester. Accelererad provning kan dock vara missvisande när det gäller nedbrytningsmekanismer i kontaktytor. Hos fordon sker nedbrytningen av kontaktkvaliteten kontinuerligt under lång tid medan slitaget kan gå mycket snabbt vid accelererade prov.

Mål
Relatera kontaktslitage orsakad av accelererad provning till verkligt slitage för olika kontaktmaterial.

Uppdragsbeskrivning
• Driv projektet att prova Scanias nuvarande och möjliga framtida kontaktmaterial.
• Ta fram en provstrategi och en statistisk modell med hänsyn bl.a. till:
o Material
o Geometri
o Miljö (acc prov / verklig bil)
• Utför materialundersökningar med olika instrument
o Svepelektronmikroskop. SEM
o Energidispersiv röntgenspektroskopi EDX
o Ljusoptiskt mikroskop
o Konfokalmikroskop

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller motsvarande med material eller elektroteknisk inriktning.

Antal studerande: 1

Startdatum för ex-jobbet:

Beräknad tidsåtgång: 6 månader

Kontaktpersoner och handledare
Materialteknik: Jarmo Tamminen (gruppchef) 08 55382990, [email protected]
Carl Tengstedt, 08 55381339, [email protected]

Ansökan märkt ”PU10-21” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

Sista ansökningsdag
2010-03-20 (vi kan dock tillsätta exjobbet så snart vi hittar en lämplig kandidat)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.