Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-11

Ökad återvinning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs. Det gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar Miljöförvaltningen miljötillståndet i Göteborg och är pådrivande i miljöfrågor, bland annat genom att svara på remisser, ge råd och information.

Förvaltningen har sedan många år arbetat med att miljödiplomera företag. Miljödiplomeringen är anpassad för små och medelstora verksamheter och utgör ett prisvärt alternativ till ISO 14001 och EMAS. Diplomet är ett officiellt erkännande på att företaget är på rätt väg i miljöarbetet.

Miljöförvaltningen har samlat in avfallsredovisningar från Stadsdelsdiplomeringen i Tynnered. Sammanlagt har ca 50 avfallsredovisningar samlats in från bland annat skolor, förskolor, äldreomsorg och funktionshinder. Examensarbetet går ut på att gå igenom dessa redovisningar samt göra en sammanställnig med avseende på fraktioner, utrymmen, vem som ansvarar för att frakta bort avfallet etc. I sammanställningen ska en fördelning utifrån olika verksamhetstyper göras.

Resultatet från sammanställningen ska sedan analyseras för att hitta systematiska fel samt för att kunna ge idéer och rekommendationer om åtgärder för att öka sorteringsgraden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.