Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-11

Undersökning av kontaktslitage

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Svåridentifierade intermittenta kontaktproblem hos elektriska komponenter ska elimineras.
Vi på Scania arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten hos våra fordon och flertalet Scaniabilar rullar betydligt längre än 100 000 mil. Fordonen är utrustade med ett flertal elektriska styrsystem, sensorer och aktuatorer. De elektroniska komponenterna har en mycket tuff arbetsmiljö med starka vibrationer och stort temperaturspann. Systemen är robust konstruerade och livslängden hos komponenterna säkerställs genom accelererade miljötester. Accelererad provning kan dock vara missvisande när det gäller nedbrytningsmekanismer i kontaktytor. Hos fordon sker nedbrytningen av kontaktkvaliteten kontinuerligt under lång tid medan slitaget kan gå mycket snabbt vid accelererade prov.


Mål
Relatera kontaktslitage orsakad av accelererad provning till verkligt slitage för olika kontaktmaterial.


Uppdragsbeskrivning
Driv projektet att prova Scanias nuvarande och möjliga framtida kontaktmaterial.

Ta fram en provstrategi och en statistisk modell med hänsyn bl.a. till:
Material
Geometri
Miljö (acc prov / verklig bil)

Utför materialundersökningar med olika instrument
Svepelektronmikroskop. SEM
Energidispersiv röntgenspektroskopi EDX
Ljusoptiskt mikroskop
Konfokalmikroskop


Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör eller motsvarande med material eller elektroteknisk inriktning.
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet:
Beräknad tidsåtgång: 6 månader

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.