Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-18

Studie av NoSQL-databaser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under senare tid har s.k. NoSQL databaser fått uppmärksamhet inom IT-media (t.ex Computer Sweden)

Flera varianter finns som stödjer olika nisch-behov bättre än traditionella relations/SQL-databaser.

Allmänt sett är det viktigt att Trafikverket hänger med i utvecklingen och ser nya möjligheter varför en närmare studie av NoSQL-databaser är ett viktigt examensarbete.

Ett konkret fall som det vore intressant att undersöka är BIS bandbms.
I bandbms replikeras spårnätet (med grunddata lagrat i SQL-server) för snabb traversering (uppritning, navigering etc)

Några punkter att jobba med kan vara

* Beskriva konceptet NoSQL och förklara skillnaden mot SQL

* Beskriva historik och nuvarande lösning för bandbms

* Studera möjligheter/problem att nyttja någon NoSQL-db som grundar sig på nätkonceptet istället.

* Undersöka möjligheter att accessa en sådan db från .NET, Delphi etc.

* Laborera, och om tid finns, ta fram en prototyp


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.