Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-23

Samarbetsprojekt mellan skola & socialtjänst

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi arbetar med ett projekt för att hitta gemensamma strategier mellan skola och socialtjänst för att elever i behov av särskilda insatser ska kunna vara kvar i sin närmiljö/skola och inte exkluderas. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt och vi utgår från systemteori.

Vi anser att vikten av samarbete mellan skola och socialtjänst inte nog kan betonas och att det är viktigt att det finns många förbindelser mellan de olika miljöer där barnen vistas.

Projektet som sträcker sig över tiden 20070814-20100813.

Vi är tre stycken som arbetar i projektet.
1 socialpedagog anställd av socialtjänsten
1 specialpedagog anställd av skolan
1 pedagog anställd av skolan

Nu skulle vi vilja få hjälp med att analysera projektet och studera om samarbetet har ökat mellan skola och socialtjänst.

För övrigt är vi öppna för fler eller andra frågeställningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.