Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-30

Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Trafikutredning för Transpoint Håby
Bransch: Transport
Ort: Dingle
Företag: LBC Bohusfrakt AB

LBC Bohusfrakt är en lastbilcentral som består av 52 delägande åkerier i samarbete. LBC
Bohusfrakt utför alla slags transporter och därtill hörande tjänster. Hemmamarknaden är framförallt norra Bohuslän.


Uppgift:
Det finns funderingar på att i Håby i Munkedals kommun anlägga en stor lagercentral för kyl-och frysvaror: ”Transpoint Håby”. Syftet är att samordna transporter av dessa varor till och från kustkommunerna i norra Bohuslän, som i nuläget har tungt trafikerade
småvägar.

Projektet innebär att göra en utredning av ”Transpoint Håby” för att undersöka vilka effekter denna lagercentral skulle få för de aktuella kommunerna, både med avseende
på trafikmängd och miljöpåverkan, men även hur det skulle påverka servicenivån för företagen som har behov av transporterna. Detta projekt vänder sig särskilt till studenter med kunskap om logistik- och transportfrågor, men andra är också mkt. välkomna att söka.

Examensarbetet är aktuellt under 2010.
Är du intresserad eller har du frågor?
Kontakta Miljöbron på tel. 0731-803 845 alt. [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.