Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-31

Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) söker en student från D- eller Y-programmet (eller motsvarande) som vill genomföra ett utmanande examensarbete. FOI har tagit fram en plattform för övning av IT-försvar som har använts vid internationella övningar. Övningarna äger rum i ett spelnät som byggs upp i ett datorkluster hos FOI. Som ett led i utvecklingen av plattformen ska ett verktyg färdigställas för automatisk konfiguration av spelnät samt hantering av de spelkort som kan spelas ut under en övning. En första version av verktyget är redan framtagen.

Examensarbetet förväntas resultera i:
• Stöd för automatisk konfiguration av spelnät
• Funktionalitet för hantering av spelkort
• Funktionalitet för att visa olika vyer av ett spelnät för olika roller
• Översikt av alternativa grunder för poängsättning av lag vid övning

För att lyckas med examensarbetet är kunskaper inom följande kompetensområden av vikt.
• Datornätverk
• Teknisk förståelse avseende datorer och nätverkskomponenter
• C#, för utvidgning av befintlig programvara
• IT-säkerhet
• Förmåga att argumentera och försvara sina lösningar av problem
• Goda kunskaper i engelska för att skriftligt kunna formulera sina idéer och resultat

Examensarbetets omfattning är 20 veckor (30hp). 30 000 SEK ges som ersättning efter slutfört examensarbete.

Ansökan görs på: http://foi.easycruit.com/intranet/exjobb/

Om du har frågor kontakta handledare Johan Bengtsson ([email protected]) eller Jonas Hallberg ([email protected]) telefon 013-37 80 00.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda i Linköping, Stockholm och Umeå. Vår forskning är riktad mot Försvarsmakten, civila myndigheter samt samhällsviktiga organisationer och funktioner. Vi samverkar såväl internationellt som nationellt med forskningsorganisationer, universitet och högskolor.

Att arbeta på FOI innebär ett omväxlande arbete med stor grad av frihet och krav på egna initiativ och hög kompetens. Oftast är projekten ganska små och av varierad karaktär. Du måste vara svensk medborgare för att få arbeta på FOI. Examensarbetet är förlagt till Linköping, men någon kortare inrikes resa kan förekomma. Det finns ingen sista ansökningsdag för examensarbetet och eventuella intervjuer kommer att ske fortlöpande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.