Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-06

Identifiera utbildningsbehov för energiproduktion från jord och skog

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Nuntorps Naturbruksgymnasium

Naturbruksgymnasiet Nuntorp är en skola med cirka 150 elever. Skolan ligger ca 2 mil norr om Vänersborg och har det treåriga naturbruksprogrammet med inriktning jordbruk, jordbruk/skogsbruk eller häst. Skolan ger även andra typer av utbildningar, bland annat tredagarsutbildningar riktade till
branschfolk, som vill bredda eller förnya sina kunskaper inom naturbruksektorn.

Bakgrund:
I takt med en ökad miljömedvetenhet och insikt om den globala uppvärmningen ökar trycket på den areella näringen (jord och skog) att utöver mat även försörja befolkningen med bioenergi för framställning av värme och drivmedel på ett mer miljöriktigt sätt. Detta ställer höga krav på yrkesutövarnas skicklighet inom denna bransch, eftersom det finns ett behov av att producera ökad volym med effektivitet samtidigt som ekosystemen inte ska belastas negativt. Nuntorps naturbruksgymnasium anser det nödvändigt att anpassa sina utbildningar efter de förändrade förutsättningarna att bruka skog och mark för att bättre uppfylla marknadens behov. För skolan innebär det att hitta nya utbildningsbehov att profilera sig inom.

Uppgift:
Den aktuella uppgiften innebär att hitta kunskapsbehov inom den areella näringen med avseende på framtidens ökade krav på produktion av bioenergi. Utredningen bör resultera i ett utvecklingsförslag som beskriver hur Nuntorps Naturbruksgymnasiums jord- och skogsbruksutbildning ska utformas alternativt anpassas.
Utredningen bör göras utifrån följande perspektiv:
• Lantbruket
• Energibranschen
• Landsbygdsutveckling

Slutgiltig utformning av uppgift och frågeställning görs i samråd med Nuntorps Naturbruksgymnasium samt handledare på högskolan/universitetet.

Uppgiften passar dig med kompetens inom samhällsvetenskaplig miljövetenskap, kulturgeografi,
humanekologi eller liknande, med starkt intresse för utbildning och landsbygdsutveckling. Även andra kompetenser kan vara aktuella. Givetvis är det en fördel om du har erfarenhet eller intresse inom jord och
skogsbrukssektorn.

För mer information kontakta Miljöbrons verksamhetsledare Anna Jonson Sahlberg på:
0731-80 38 45 eller e-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.