Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-07

Modellering av värmetransport

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns de flesta stora företagen inom svensk energiintensiv industri.
Ett av Solvinas specialistområden är framtagning av dynamiska simulatorer som levereras till bland annat landets kraftproducenter. Simulatorerna används för optimering av processer och utbildning av operatörer.

EXAMENSARBETET:
Solvinas kraftverkssimulatorer innehåller många exempel på värmetransport och värmeväxling. I detta examensarbete tas nästa steg i modelleringen av dessa komponenter och de fenomen som uppstår kring dem.
I examensarbetet vidareutvecklas Solvinas befintliga modeller för värmetransport i ett kraftverk såsom koktuber, kondensorer, överhettare och förvärmare.

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med inriktning mot process- eller energiteknik med intresse för modellering och programmering.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.