Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-07

Webbaserat kart- och dokumentationssystem för Internetförbindelser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete – Webbaserat kart- dokumentationssystem för Internetförbindelser

Ownit Broadband AB söker en student från KTH för att genomföra ett utmanande examensarbete. Ownit behöver hjälp med att utveckla ett dokumenterande kartsystem som skall ligga till grund för den övergripande hanteringen av Ownits Internetförbindelser. I dagsläget har Ownit inget enhetligt system för hantering av förbindelser vilket medför administrativa såväl som tekniska begränsningar. Vi vill därför ha hjälp med att utveckla ett komplett system för hantering och dokumentering av förbindelser, utrustning, kontaktinformation och adresser.
Systemet kommer i första hand att användas av vår teknikorganisation vid planering och utbyggnad av nätet men även av sälj- och administrationsorganisationen.

Examensarbetet förväntas resultera i:
• Ett öppet och flexibelt kartsystem (troligtvis baserat på Google Maps API eller liknande).
• Webbaserat gränssnitt.
• Möjlighet att läsa upp data i XML/CSV format.
• Möjlighet att interaktivt få ut adresser och kontaktinformation på de olika objekten i systemet.
• Möjlighet att integrera med företagets övriga stödsystem.
• Dokumentationsrutiner för de avdelningar som primärt ska arbeta i systemet.

För att lyckas med examensarbetet tror vi att du:
• Har stor teknisk förståelse avseende datorer och nätverkskomponenter.
• Är erfaren i Java/JavaScript programmering och utveckling i API:er.
• Kan webbprogrammering i PHP och CSS.
• Är intresserad av ISP-branchen i synnerhet och Internetföretag i allmänhet.
• Är framåt och driven som person.
• Noggrann.

Examensarbetets omfattning är 20 veckor (30hp). Ersättning för slutfört examensarbete efter överenskommelse.

Om du har frågor eller är intresserad av att ansöka, vänligen kontakta handledare Marcus Eide,
08-525 073 04 ([email protected]) eller Lina Bernving, 08-525 073 08 ([email protected])

--

Ownit Broadband AB levererar triple-play i lokalt nätverk (LAN) till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag via ett nationellt IP-nät. Vi erbjuder våra kunder kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband, telefoni, TV och LAN-installation.
Till idag har närmare 40 000 hushåll fått ett bredbandsuttag från Ownit. Bland våra kunder märks Skanska, Sveriges Bostads Centrum, Riksbyggen, Stena Fastigheter, privata bostadsrättföreningar.
Ownit har ett av marknadens mest konkurrenskraftiga erbjudanden och företaget befinner sig i en mycket expansiv fas.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.