Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-07

Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sätthärdning är en industriell mycket vanlig härdmetod för motorkomponenter som t.ex. kugghjul. Vid sätthärdning härdas endast ytan medan kärnan förblir mjuk och seg, dessutom uppstår tryckrestspänningar i ytan vilket ökar utmattningshållfastheten. Sätthärdningen går till så att ett stål med låg kolhalt, oftast under 0,2 % C, uppkolas i ytan till ca 0,7-0,9 % C. Efter uppkolningen släcks komponenten i olja eller gas varvid stålet blir martensitiskt och erhåller en hög ythårdhet.

Karbonitrering är en form av sätthärdning, men här tillsätts inte bara kol utan även kväve till ytan. Praktiskt går det till så att man tillsätter ammoniak till ugnsatmosfären. Karbonitrering utförs dock vid något lägre temperaturer än vanlig sätthärdning. Detta beror på att ammoniakens uppnitrerande förmåga avtar med temperaturen.

Karbonitrering har ett antal fördelar, t.ex. ökar kvävet härdbarheten i ytan vilket gör att det går att använda lägre legerade stål men nå samma härdresultat. Dessutom ger kvävetillsats under upphettningen en snabbare uppvärmning vilket ökar produktiviteten. Det finns dessutom forskning som visar på att motstånd mot kontaktutmattning är högre för karbonitrerat stål än för sätthärdat. Syftet med det föreslagna examensarbetet är att kartlägga hur de mekaniska egenskaperna påverkas om man använder karbonitrering istället för sätthärdning samt att experimentellt verifiera detta.

Genomförande
Examensarbetaren kommer att vara placerad på Bodycote, i Älvsjö, Stockholm. Möjlighet finns till besök och experiment på Swerea KIMAB, Swerea IVF, och Scania.

Examensarbetet kommer att utföras i samarbete med examensarbete på Scania (se PU10-25, på www.scania.com/student). På Scania kommer ett examensarbete med liknande frågeställningar att utföras.

Del 1: Litteraturstudie
Syftet med litteraturstudien är att sammanställa hur mekaniska egenskaper skiljer mellan sätthärdade och karbonitrerade stål. Fokus i litteraturstudien ligger på hur karbonitrering påverkar motstånd mot nötning och kontaktutmattning. Syftet är också att sammanställa hur och i vilka komponenter som karbonitrering respektive sätthärdning används.

Del 2: Praktiska försök
Praktiska försök utförs hos Bodycote Värmebehandling. Experimentell provning av kontaktutmattning utförs hos Swerea KIMAB. Nötningsprovning ingår också i provplanen. Syftet är att jämföra hur mekaniska egenskaper påverkas genom de olika värmebehandlingsprocesserna.
I arbetet ingår att ta fram en försöksplan, genomföra försök och utvärdera resultatet.

Företag
Arbetet utförs hos Bodycote Värmebehandling, i Älvsjö, Stockholm, men ingår inom Värmebehandlingscentrum. Swerea KIMAB kommer att delta i handledning.
Värmebehandlingscentrum är ett samarbete mellan företag och institut. Medlemmar: Bodycote Värmebehandling, Scania, Volvo, Finnveden Powertrain, Getrag, Parker Hannifin, EFD Induction, Teknoheat, Sarlin Furnaces, AGA, Atlas Copco Secoroc, SKF, Ovako, Uddeholm, Stresstech, Swerea KIMAB och Swerea IVF.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.