Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-19

Utredning om oxidationsrester i hydraulolja

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruvdrifts-, markbyggnads-, energiproduktions-, automations-, återvinnings- samt massa- och pappersindustrin. Våra cirka 27 000 anställda i mer än 50 länder har två saker gemensamt: expertis och en genuin serviceattityd. Expect results.

Bakgrund:
Oxidationsrester i oljor är ett stigande problem eftersom utveck-lingen går mot mindre oljevolymer, högre driftstemperaturer och längre tidsintervall mellan oljebyten. Oxidationsrester orsakar problem i hydraulsystem som bl.a. visar sig som beläggningar
på hydraulkomponenter, slamning och förändringar i viskositet.

Uppgift:
Examensarbetet består av att studera hydraulsystemet på en av våra produkter och utreda uppkomsten av oxidationsrester i oljan.
Uppgiften består av flera delar:
- Studera och sammanfatta facklitteratur inom området oxidation av olja
- Studera resultat av gjorda oljeanalyser och ev. genomföra fler tester
- Studera olika oljetyper och filtreringstekniker som förebygger uppkomsten av oxidationsrester
- Föreslå lösningar på problemet

Kvalifikationskrav:
Civilingenjör eller motsvarande i Maskinteknik, inriktning hydraulik, tribologi eller konstruktion. För att lyckas med examensarbetet bör studenten vara teknikintresserad, initiativrik och brinna för sin uppgift.

Tid/omfattning:
20 veckors heltidsstudier. Start: tidigast februari 2010.

Kontaktperson:
Johan Bylander, [email protected], 060-16 51 31, 070-270 51 31

Enhet: Metso Fiber business line, Sundsvall


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.