Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-20

Teoretisk och praktisk studie av ny vågkraftteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den primära och övergripande målsättningen är att kvantifiera en ny typ av pitch-baserat vågkraftverk. Med hjälp av enkla praktiska modelltester och mjukvara för generering av olika vågscenarion, fastställs en verifierbar matematisk modell som återger vågkraftverkets rörelser och inre strömningsförlopp vid olika vågbetingelser.
Beroende på intresset hos sökande kan fler områden av tekniken studeras, t ex kraftpåkänningar (hållf), förslag på designlösningar (mekanik), och olika tömningsscenarion (reglerteknik).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.