Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-21

HC-omvandling och värmeöverföring i oxidationskatalysator och filter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Då ett partikelfilter är fullt med sot måste det regenereras aktivt. För tunga dieselmotorer är det vanligaste sättet att höjer temperaturen till ca 600°C genom att diesel (HC) doseras i avgasröret och sedan oxideras över en oxidationskatalysator (DOC).

Att förstå HC-omvandling är viktigt för att välja rätt storlek på oxidationskatalysator och minimera bränsleförbrukning och HC-utsläpp.

Att förstå värmeföringen i oxidationskatalysator och filter är en viktig pusselbit för att kunna förstå och modellera regenerering av filter och prediktera temperaturen ut från filtret. Temperaturen ut från filtret har stor inverkan på NOx-reduktionen då en SCR-katalysator är monterad nedströms filtret.
Mål
Utveckla, parametersätta och validera modeller för:
• HC-omvandling i DOC som funktion av flöde, katalysatortemperatur, avgastemperatur, flödesfördelning, katalysatorstorlek och regenereringstemperatur.
• Värmeöverföring i filter (och DOC).
Få ökad kunskap om förångning och inverkan av katalysatorbeläggning.
Genomförande
• Litteraturstudier.
• Utforma försöksuppställning: Välja lämpliga provobjekt: inloppskonor, blandningssträckor, katalysator (storlek, beläggning, geometri, etc) och filter. Välja lämplig mätutrustning och positionera mätuttag.
• Utforma försöksplan: Variera flöde, kat-temp, avgastemp och regenereringstemp och provobjekt.
• Genomföra provning i fullskalig avgasefterbehandlingsrigg.
• Utvärdera och analysera resultat. Utforma, parametersätta och validera modeller för HC-omvandling och värmeöverföring.
• Skriva rapport och presentera resultat.

Detta exjobb erbjuder många intressanta utmaningar både mättekniskt och analytiskt.
Utbildning/linje/inriktning
Utbildning, linje eller inriktning: Civ. ing utb. inom kemiteknik, förbränningsmotorteknik eller motsvarande.
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Snarast möjligt
Beräknad tidsåtgång: 4,5 månader
Kontaktpersoner och handledare
Jonas Aspfors, NMPS Tel. 08-55381776 [email protected]
Madelaine Nordqvist, NMPS 08-55386071 [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected], mark ansökan “PU10-32”. Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.