Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-23

Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde: Vattenkraft, Energiteknik

Bakgrund
Vattenfall AB Vattenkraft är en viktig del i det svenska energisystemet och står för ca hälften av landets elproduktion från vattenkraft, ca 34 TWh. Kraftslaget har i Sverige använts för elproduktion i över hundra år och kännetecknas vid en hög verkningsgrad och i många fall höga effekter.

För tillfället sker inom Vattenfall stora satsningar i olika projekt. Ett 30-tal vattenkraftverk ska inom de närmsta åren förnyas i syfte att öka säkerheten, minimera påverkan på miljö, och ytterligare öka produktionen. Stor fokus ligger även på effektiviseringar där en viktig del är att undersöka var de stora effektiviseringspotentialerna finns.

Problembeskrivning
Under årets månader kan vattenmängden i älvar och magasin variera kraftigt. En extrem period är t.ex. vårfloden då avsmältningen i skog och mark gör att tillrinningen till vattendragen blir väldigt stor. Det är då viktigt att samtliga aggregat i en vattenkraftstation kan leverera så nära maximal produktion som möjligt.

Av olika skäl förekommer det dock att produktionskapaciteten begränsas, ibland pga. ofullkomligheter i en viss komponent som exempelvis en turbin, generator eller transformator.

Den primära uppgiften för examensarbetet är att identifiera och kvantifiera de produktionsförluster som uppstår på grund av dessa begränsningar.

·Kartläggning och kategorisering av relevanta begränsningar hos Vattenfall AB Vattenkrafts 122 storskaliga vattenkraftaggregat.

·Med produktionsstatistik och beräkningsmodeller kvantifiera de begränsningsrelaterade produktionsförlusterna och eventuellt föreslå förbättringar.

Teoretiska studier av relevanta vitala delar för kraftproduktionen, produktionsteknisk analys och minst en studieresa kommer att ingå i arbetet.

Förutsättningar
Vi söker dig som studerar till civilingenjör inom områdena energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Arbetet ska påbörjas under 2010 och omfattar 30hp.

Placeringsort: Sundsvall eller Älvkarleby.

Vid Vattenfall Research and Development genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Vattenkraft. Arbetena bidrar ofta till det stora förnyelsearbete som pågår vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar. Vill du vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla erfarenheter från vattenkraftsbranschen? Då är du välkommen att skicka en ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Ansökan skickas senast 2010-05-30, gärna tidigare, till [email protected] och ska innehålla:
·CV med meritförteckning,
·betyg,
·personligt brev,
·förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet.

Kontaktperson:
Per Sundqvist
Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby

026- 83535
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.