Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-23

REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL

1 REFERENSARKITEKTUR FÖR HANTERING AV MIKROPRODUCERAD EL
Mikroproduktion av el ökar i en allt snabbare takt genom t.ex. solpaneler på taket eller vinkraftverk på tomten. Hittills har denna el nästan uteslutande konsumerats där den producerats. Trenden går dock mot att det ska gå att föra ut den mikroproducerade elen på nätet och då få ersättning för det. När el både konsumeras och produceras är det naturliga att kunden debiteras för sin nettoförbrukning vilket inte är möjligt idag.
Exjobbet går ut på att analysera vilken påverkan införande av en nettodebitering skulle ha på dagens elnät samt ta fram en rekommenderad referensarkitektur för att hantera mätvärden på timbasis med nettodebitering hela vägen från kund till elproducent.

1.1 Omfattning
2 personer, längd definieras i dialog.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.