Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-26

FEM-simulering av riktning efter induktionshärdning m.a.p. utmattningshållfasthet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Riktning utförs på en stor mängd olika ståldetaljer som av någon anledning blivit krokiga. Riktningen går till så att komponenten deformeras plastiskt så att sluttillståndet är en helt rak detalj. Riktningen kan ske antingen manuellt eller maskinellt. Det är oftast långa och slanka detaljer som behöver riktas såsom axlar, pinjonger eller borrstänger. En vanlig orsak till att detaljen behöver riktas är att den värmebehandlats. Värmebehandling är en process för att ge detaljen önskade egenskaper, t.ex. hårdhet. Inom detta exjobb studeras riktning av axlar efter induktionshärdning vilket är en process här ytan härdas genom att ytan värms med induktion och sedan snabbt kyls ner. Ytan blir då hård medan kärnan förblir mjuk. Dessutom bilas kraftiga tryckrestspänningar i ytan vilka förbättrar utmattningsegenskaperna väsentligt. Dock kan induktionshärdning ge en viss krokighet så att detaljen behöver riktas.
Riktningsoperationen har tyvärr en negativ inverkan på utmattningsegenskaperna hos komponenten då den plastiska deformationen medför att restspänningstillståndet kommer att förändras. Det förändras olika runt omkretsen på detaljen och i vissa delar kommer tryckrestspänningarna att minska. Målet med detta exjobb är att genom beräkningar ta fram guidelines för hur en riktningsoperation skall utföras på ett optimalt sätt så att inverkan på utmattningsegenskaperna ska bli så liten som möjligt.
Ex-jobbet ingår i ett större projekt där inverkan av riktning på utmattningsegenskaper studeras experimentellt.
Mål
Genom beräkningar med FEM studera inverkan av riktning på restspänningstillstånd samt ta fram riktlinjer för hur en riktningsoperation skall utföras för att minimera negativ inverkan.

Företag
Arbetet utförs hos Swerea KIMAB, Stockholm, men ingår inom Värmebehandlingscentrum. Swerea IVF kommer att delta i handledning.
Värmebehandlingscentrum är ett samarbete mellan företag och institut. Medlemmar: Bodycote Värmebehandling, Scania, Volvo, Finnveden Powertrain, Getrag, Parker Hannifin, EFD Induction, Teknoheat, Sarlin Furnaces, AGA, Atlas Copco Secoroc, SKF, Ovako, Uddeholm, Stresstech, Swerea KIMAB och Swerea IVF.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.