Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-29

Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde
Supply chain integration

Beskrivning/bakgrund
Inom Holmen Paper (HP) pågår arbete inom supply chain-området för att göra HP till en ”preferred supplier” samt att skapa attraktiva lösningar för Keyaccountkunder inom/genom supply chain integration lösningar. Tillsammans med en stor nyckelkund har vi undersökt om man kan använda RFid-teknik (RadioFrequencyIDentification) inom Logistik och Supply chain området för att automatisera identifiering vid olika händelser i värdekedjan och på så sätt effektivt kontrollera händelser, updatera system samt överföra information mellan involverade parter i kedjan. Vi har hittat en teknik som är användbar och vill nu gå vidare med att undersöka potentiella lönsamhetsförbättringar internt hos oss, externt hos logistikpartners och hos vår nyckelkund.

Mål
Analysera hur man kan kostnadsrationalisera med RFid i:
- I materialflödet vid vårt bruk, tillverkning, interntransport, lagring, lastning och leverans
- I materialflödet mellan bruk och tryckeri
- I materialflödet i tryckeriet, godsmottagning, lagring, förpreparering, tryckning, mellanlagring

Analysera vilka informationsflöden man behöver sätta upp mellan involverade parter

Beräkna/uppskatta ROI (return on investment) för de 3 delarna samt för totalen, inklusive en föreslagen VMI-set-up.

Föreslå en modell för VMI (Vendor Managed Inventory) mellan oss och vår nyckelkund:
- Modell för VMI
- Informationsflöden och informationsutbyte
- Dimensionering av planering och lager
- Förbättring av lagernivåer och servicenivåer i det totala flödet

Ingående delmoment
I uppdraget ingår att göra en generell lönsamhetsanalys ROI (Return on invested capital) för de olika delarna för att se vilken potential det finns och i vad mån vi och vår nyckelkund kan förbättra lönsamheten tillsammans genom att ta ett gemensamt grepp på försörjningskedjan (Supply chain). Möjliga förändringar och rationaliseringar i materialflödena, förändrade arbetssätt, reduktion av fel, förändrad bemanning, säkrare information. Reduktion av kostnader mot behov av investeringar för ny teknik. Lägre lagernivåer, lägre kapitalbindning, högre leveransservice, förenklad administration vid beställning och faktureringetc.
Teoretiskt ska analyser, modeller för VMI samt ROI kopplas till kurser och litteratur som är relevant för utbildningen och uppdraget.

Uppdraget ska utföras vid vårt pappersbruk i Braviken, vid huvudkontoret i Norrköping samt tillsammans med vår nyckelkund i deras 3 olika tryckerier.

Avgränsning
Arbetet baseras på den RFid-tag som vi utprovat, ingen analys av marknaden för taggar eller utvärdering av olika typer av taggar ingår. Intern utredning finns som underlag för arbetet.

Omfattning
Examensarbete, civilingenjör 30 poäng, avsett för 2 personer.
Omgående, våren 2010

Kontaktpersoner
Björn Jonsson Dannetun
Telefon Office: 011 - 23 62 04, Mobile: 070 –592 26 02
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.