Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-29

Simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid FOIs enhet för Informatik i Kista finns möjlighet att göra ett examensarbete inom området simuleringsbaserad social nätverksanalys med osäkra data.

Målet är att utveckla generaliseringar av standardalgoritmer från social nätverksanalys som använder simuleringsbaserade metoder för att hantera osäker data om t ex länkar i nätverket. Social nätverksanalys används för att hitta viktiga noder och länkar i nätverk, t ex kan man analysera länkar mellan bloggar för att hitta de mest inflytelserika bloggarna. Nätverksanalys är också ett viktigt hjälpmedel i kriminalunderrättelsetjänst. Ofta har man dock inte fullständig kännedom om hela nätverket, vilket gör det svårt att använda standardmetoderna. Exjobbet går ut på att undersöka hur osäker data om t ex länkar kan modelleras samt använda t ex Monte Carlo-baserade simuleringsmetoder för att beräkna standardmått från social nätverksanalys genom att sampla från en ensemble av nätverk som är konsistent med kända data.

Det finns stora möjligheter för studenten att själv påverka inriktningen på arbetet. Arbetet kommer att bedrivas till stor del självständigt. Slutresultatet från examensarbetet förväntas vara implementeringar av utvecklade algoritmer. Resultaten kommer att användas i ett FOI-projekt som forskar om stödverktyg för underrättelseanalys inriktat på internationella militära insatser.

Ersättning utgår för exjobbet och det finns möjligheter att vara medförfattare på vetenskapliga artiklar som använder resultatet från exjobbet. Lämplig bakgrund kan vara civ.ing. D, F, IT eller magisterprogram i datavetenskap, matematik eller motsvarande.

Förkunskapskrav: Goda programmeringskunskaper, god matematisk bakgrund och mognad, vilja och förmåga att arbeta självständigt.

För mer information, kontakta Pontus Svenson ([email protected], 08-5550 3732).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.