Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-05

Energikartläggning av företag i Västerbotten.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett av delmålen i projektet NVEKO, norr-och västerbottens energi-och klimatoffensiv, är att minska energianvändningen i små och medelstora företag.
Vi erbjuder en kartläggning av energianvändningen och ger åtgärdsförslag. Många lyckade effektiviseringar har redan gjorts i Norrbotten och nu är det Västerbottens tur.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.