Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-06

Att sätta energieffektivisering på kartan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Att det finns ett behov att grafiskt, via kartor, visa olika typer av information blir allt mer aktuellt via de nya möjligheter som webben erbjuder. Att kombinera energiparametrar och kartfunktioner är något som ligger helt i linje med den utveckling som Svenska Energigruppen ser framför sig. Energibranschen har flera stora utmaningar de kommande åren, bl.a. med införandet av smarta elnät och smarta elmätare. Dessutom är informations- och kommunikationsteknologier är något som prioriteras på bred front inom olika forskningsprojekt på Europanivå.

Uppgift
1) Att identifiera tillgängliga kartfunktioner på Internet (ex. Google Maps, Google Earth, Eniro, Hitta.se) och visa på likheter och skillnader i tekniklösning.
2) Genomföra en nulägesanalys av vilken funktionalitet som nu kan inkluderas i kartfunktioner.
3) Belysa om det finns stora likheter och/eller skillnader i de gränssnitt som används för interaktion med kartverktygen.
4) Att implementera en dynamisk inmatningsfunktion där olika typer av objekt kan kopplas till och placeras ut på kartor.

Vem/vilka söker vi?
Generellt har Du ett stort intresse för hur ny teknik kan användas för att effektivisera energianvändningen. Vi söker personer med stort intresse för utvecklingen av Internettjänster och närliggande områden. Utvecklingsarbetet sker idag främst inom Microsofts .NET teknologier och C# och vår utveckling genomförs med ett komponentorienterat synsätt. Du bör ha goda kunskaper i databashantering (ex. SQL, SQL Server, MySQL). God kännedom av programmering med AJAX, JavaScript, XML, HTML, PHP är meriterande.

Om Svenska Energigruppen
Svenska Energigruppen är ett ungt företag som fokuserar på moderna energitjänster för energibranschen, industrin och allehanda energikonsumenter. Vi har ett par intressanta projekt som nu pågår men vill samtidigt arbeta parallellt med ett flertal idéer. Vi ser det som vår huvuduppgift att hjälpa människor att förstå och effektivisera sin energiförbrukning, och detta arbete riktar vi både mot företag samt privatpersoner. Vi söker kontinuerligt nya områden att anpassa och utveckla för energiinformation och nya energitjänster. Vårt mål är att växa inom de områden vi nu undersöker.

Arbetsplats
Svenska Energigruppen har sitt säte i Teknikbyn, Västerås. Arbetet kommer att ske med kontinuerlig kontakt och rådgivning tillsammans med medarbetare från Svenska Energigruppen. Det finns möjlighet att vara flexibel när det gäller arbetsplats.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.