Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-18

Utveckling av fotvolumeter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill utveckla en ny mätutrustning för fotvolumetri - en medicinsk mätmetod för att bestämma funktionen i vadmuskelpumpen, alltså hur man vid muskelarbete kan tömma fötterna på blod och motverka svullnad. Metoden bygger på att mäta små volymförändringar i en vattenbalja där patienten står. Metoden utvecklades ursprungligen i Sverige 1970, några mätutrustningar finns men används sällan, delvis pga att de är krångliga att använda och man har på sina håll varit tveksam till metoden pga risken för att överföra bakterier mellan fötterna på olika personer. Vi behöver alltså en lättanvänd mätutrustning som går att desinficera med sprit eller varmvatten.
Jag tänkte mig att detta kan åstadkommas genom att mäta vattennivån beröringsfritt med en sensor kopplad till datoriserad mätutrustning, varefter sensorn kan avlägsnas och fotbadet diskas som annan utrustning.
En ide om sensor bygger på reflekterat laserljus, men andra principer kan vara möjliga. Registrerad nivåsignal behöver filtreras, presenteras för uträkning av fyllnadshastighet och data lagras.
Prototyputrustning kan utvärderas på personal och patienter vid vår avdelning, kan ev sedan patenteras.
Det finns en stor potentiell marknad för denna typ av undersökningar då muskelpumpfunktionen försämras av åderbråck och förknippas med bensår, två vanliga och kostsamma folksjukdomar.
Projektet kan lämpa sig för 1-2 teknologer ev med inriktning mätteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.