Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-18

Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Timebanking är ett samhällsverktyg som kan återuppbygga eller bygga sociala nätverk genom att använda de resurser som varje människa har. I en verksamhet som använda sig av timebanking värderas insatser med hjälp av tid som används för att utföra olika aktiviteter. Allas insatser lika och oberoende av det aktuella pengavärdet. Medmänsklighet och frivillighet blir erkänt och återgäldat. Alla människor kan känna att de har något att ge och att de är behövda. Självförtroendet stiger, människor tar kontakt med andra, främlingskap och utanförskap kan reduceras eller försvinner. Det sociala kapitalet höjs, medborgarna tar aktiv del i samhället och samverkar.

TidsNätverket i Bergsjön bygger sin verksamhet på att grupper av deltagare lägger sin egen tid på att ordna aktiviteter och även deltar i aktiviteter som andra personer har ordnat. Det finns inga utbyten av enskilda tjänster mellan enskilda personer eller utbyten av tid mot produkter.
Målet är att genom gemensamt skapande och deltagande åstadkomma nya mötesplatser och sociala nätverk.

Utbyten inom TidsNätverket i Bergsjön leder å ena sidan till en kedjerekation där en aktivitet kan bli utgångspunkt för skapandet av flera nya aktiviteter och nya sociala relationer mellan människor skapas. Å andra sidan värdesätts deltagarnas resurser genom att de själva är med och ordnar aktiviteter.

Vi söker en eller flera studerande som vill utvärdera vår verksamhet som har varit i gång sedan juni 2007. Du/ni får gärna komma från olika områden för att belysa olika aspekter av TidsNätverkets förmåga att motivera individen till aktivt medborgarskap, deltagande, medbestämmande och nätverksbyggande.
- Huruvida vår användning av timebanking har ledd till aktivt medborgarskap, deltagande, medbestämmande och nätverksbyggande.
-------
Målet med en student som följer utvärdera vår verksamhet är att visa:
- hur verktyget fungerar hos oss och hur eller om det påverkar nätverksbyggandet mellan individer och mellan verksamheter och individer.
- om målsättningen uppfylls
- skapa material som kan användas användas som underlag för marknadsföring
- skapa underlag för att skapa en modell som kan spridas

Du/ni är välkommen med egna målsättningar!

------
Projektledarens profil, utbildning och erfarenhet:
Förskollärare/fritidspedagog 10 år
Pedagogisk projektledning 2 år
Internationell projektledning 1,5 år
Arbete med och studier av Time Bank ca 1 år
Studier av andra samhällsvaluta ca 0,5 år

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.