Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-19

Datorbaserat testsystem för mätning av antenndiagram

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Din roll
Enheten Product Development utvecklar mark- och sjöbaserade radarsystem för luftövervakning och försvar, flygburna AEW-system samt nosradar för militärt jaktflyg.

Avdelningen System I&V har integrations och verifieringsansvar för alla produkter vi levererar till våra kunder från SMW. Ansvaret innebär bl.a att vi under utvecklingsarbetet säkerställer att tekniska funktions- och prestandakrav motsvarar åtagandet enligt kontrakt.

Detta examensarbete består i att ta fram ett automatiskt testsystem för mätning av antenndiagram på våra markbaserade 3D-radar. Testsystemet skall automatiskt styra radarsystemet och samla in data från mätning. Den insamlade datamängden skall analyseras och resultatet från mätningen skall presenteras grafiskt.

Testsystemet är datorbaserat och utvecklat i LabVIEW. Testsystemet kommer att bestå av en PC och ett mätinstrument en logikanalysator som fungerar som datainsamlare.

Arbetet är självständigt men med tätt samarbete både med systemverifierare och utvecklingsingenjörer.

I arbetet ingår:

• Framtagning av konstruktionsspec

• Programmering

• Verifiering

• Dokumentering av färdig produkt


Dina kvalifikationer
Lämpligt för två blivande högskoleingenjörer.

Läs mer om examensarbetet och ansök på www.saabgroup.com/career under Vacancies.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.