Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-19

PU10-43 Visualisering av förbrukade reservdelar på lastbil

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania strävar ständigt efter lägre reparations- och tillsynskostnader på våra fordon. R&M-kostnaderna är i sig ett konkurrensmedel likaväl som fordonens försäljningspris.

Mål
Att öka den interna förståelsen för dessa kostnaders betydelse är ett sätt att minska kostnaderna.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget är delat i två delar

1. Tillsyn
• Med hjälp av tillsynsprogrammet ta reda på vilka artiklar och hur många av varje som förbrukas vid tillsyn under ett fordons livslängd
• Samla in motsvarande delar från serviceverkstäder
• Beräkna kostnaden för delar och arbete per tillsynsåtgärd
• Göra en utställning av delarna och visualisera vilka delarna är och vad tillsynerna har kostat kunden

2. Reparationer
• Sökning i reparationsstatistiken efter vilka reservdelar som förbrukas under ett fordons livstid.
• Samla in fakta på vad delarna och reparationsarbetet kostat kunden
• Samla in representativa delar från vår garantiavdelning och från serviceverkstäder
• Göra en utställning av delarna. Visualisera vilka delarna är och vad reparationen har kostat kunden.

För båda deluppdragen gäller att guida och förevisa utställningen för interna medarbetare inom framförallt R&D.

Uppdraget är delvis teoretiskt inriktat (statistikframtagning, kostnadskalkyler), delvis praktiskt (kontakter med serviceverkstäder, hantering av begagnade bildelar).
Du kommer på kort tid få en övergripande teknisk kännedom om lastbilar, samt en inblick i lastbilars användning och driftkostnadernas betydelse för kunderna.
Arbetet dokumenteras i en rapport som ska kunna användas i internutbildningen..

Utbildning/linje/inriktning
Maskinteknik, Farkostteknik, Teknik och ekonomi, eller liknande 120 eller 180 poäng. Gärna intresse för LCC-analyser (Life Cycle Cost). Fotograferingskunskaper.

Antal studerande 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Snarast
Beräknad tidsåtgång: 4-6 månader

Kontaktpersoner och handledare
Thomas Almér, Technical Manager, 070-668 22 73, [email protected].

Ansökan skickas till
[email protected] märkt ”PU10-43”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag:
2010-06-30


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.