Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-25

Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget B2W tillverkar vinterstölvar kända som P.Original. B2W har en ledande position och vill behålla den positionen. Det kräver en översyn på befintligt produktutbud samt utveckling av nytt. Idag är företaget endast på vinter-marknaden och syftet är att positionera sig årstids-oberoende.

Vi söker hjälp att ;
Rekommendera en mix av produkter med syfte att:
- förstärka vår dominanta position i vintermarknaden
- öppna upp för sässongsoberoende försäljningsmöjligheter
- erövra nya marknader i Europa

Det kommer att bli aktuellt med resor inom Sverige och kontakt med både kunder och leverantörer är en förutsättning för att klara uppdraget. Lansering är planerad till slutet av september, som senast. Vilket innebär att arbetet främst är tänkt som ett uppdrag för sommaren 2010.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.