Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-25

Kemin bakom framtidens avgasrening

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SCR, Selective Catalytic Reduction, är den effektivaste metoden för att rena avgaserna i tunga lastbilar från giftiga kväveoxider. Genom att låta kväveoxiderna reagera med ammoniak omvandlas de till kvävgas och vatten. Som utgångsmaterial till ammoniak används en 32,5 procentig vattenlösning av urea. Urea sönderdelas genom termolys till ammoniak.
Problemet med dagens system är att urea kan ta fler reaktionsvägar och bilda svårlösliga klumpar som slår sönder och förstör katalysatorn. Genom att öka förståelsen för vilka reaktioner som sker försöker vi komma på lösningar för att förhindra dem. Med en kombinerad TGA-DSC, Thermogravimetric Analyzer - Differential Scanning Calorimeter, kan vi verifiera att vissa reaktioner sker och utesluta andra.
Vill du vara med och förbättra framtidens katalysatorer genom att öka förståelsen för kemin bakom dagens problem, kontakta Sara Sebelius ([email protected], 08-790 82 49) eller professor Lars Pettersson ([email protected], 08-790 82 59).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.