Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-26

Utveckling av webbapplikation för simulering med 3D grafik och interaktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
VIS är ett forskningsprojekt som syftar till att använda datamodeller för att visa de krafter och påkänningar i kroppen under skadeögonblicket. Detta kan ge värdefulla informationer till vårdpersonal både under sina utbildningar och professionella arbete.

Projektet utförs av avdelningen för Neuronik på KTH tillsammans med KI och SenseGraphics AB. Neuronik står för simuleringarna, KI för den kliniska expertisen och SenseGraphics AB utvecklar mjukvara för 3D grafik och haptiska applikationer.

En webbapplikation ska utmynna från detta projekt som innehåller ett stort antal simuleringar och ska kunna komma åt från internet. Vi behöver därmed studenter som antar utmaningen att utveckla denna webbapplikation.

Eftersom det är en stordatamängd som ska överföras, behövs en grundlig studie på vilken teknik som är bäst lämpad för denna tillämpning. Sedan ska användargränssnittet och interaktionen vara så smidigt som möjligt och ställer därmed krav på server och klientmjukvara. Det är också uppdragstagares uppgift att specificera dess krav.

Intressenter kommer att jobba på KTH och i nära samarbete med SenseGraphics AB som utvecklar de API som behövs för webbapplikationen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.