Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-26

Miljövinster med tilläggsisolering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Tillverkningsindustri
Ort: Vårgårda

Företag: Sundolitt AB
Sundolitt har specialiserat sig på att ta fram ekonomiska lösningar för byggbranschen, skräddarsydda förpackningar och flexibla produkter för industrin. I dagsläget finns vi i sex länder - Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien, med 20 produktionsenheter för produktion av EPS-produkter, expanderad polystyren. I Sverige finns sedan 1968, administration och tillverkning i Vårgårda. Verksamheten är i huvudsak uppdelad i bygg, som står för ca 90% av omsättningen, och förpackning och industri som står för ca 10% av omsättningen.

Uppgift:
Att energianvändningen i världen måste minska är väl känt, mindre känt är kanske att 40% av Europas energianvändning är knutet till byggnader. Detta sammantaget med att 80% av de bostäder vi kommer att bo i om 20 år redan finns, ger en stor potential för energibesparing inom byggsektorn. Det bästa byggbranschen kan göra för att minska miljöpåverkan är att isolera mera, det är den åtgärd som har störst effekt på miljön per investerad krona. För att belägga denna tes och få ytterligare argument för att isolering är en bra klimataffär vill Sundolitt ha hjälp med att undersöka och beräkna hur mycket miljöpåverkan minskar om man tilläggsisolerar ett hus.
Uppgiften innebär att göra en nulägesanalys över om liknande undersökningar gjorts tidigare och vilket resultat de visat. Dessutom skall egna beräkningar utföras utifrån ett svenskt perspektiv. Dessa beräkningar bör ta utgångspunkt i hur mycket energianvändningen minskar om man tilläggsisolerar hus jämfört med om man inte gör det. Den minskade energianvändningen omsätts sedan till siffror på minskad miljöpåverkan med fokus på minskade utsläpp av växthusgaser. Resultatet skall kunna svara på frågan ”hur mycket minskar energi/koldioxid/annan miljöpåverkan om man väljer att tilläggsisolera ett hus?”.

Till detta examensarbete söker vi en student med kunskaper inom bygg och miljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.