Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-28

Analys av magnetometer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med examensarbetet är att undersöka prestanda och känslighet hos en magnetometer. Arbetspunkterna kommer att vara dessa:

Inläsning av teori om magnetometer och magnetfält.
Teoretisk analys av störning orsakad av magnetiska och omagnetiska material.
Praktiska fältförsök med magnetometer och störande objekt.
Analys av mätresultat.
Undersökning av möjlighet att kompensera för olika störningar.
Skriftlig och muntlig rapportering.

Dina kvalifikationer
Examensarbetet lämpar sig för en eller två Y-teknologer med intresse för fysik, speciellt elektromagnetisk fältteori.

Placeringsort: Linköping

Sista ansökningsdag: 30-June-2010

Kontaktpersoner:
Fredrik Neregård, handledare
tfn: +46 13 186076

Torbjörn Crona, rekryterande chef
tfn: +46 13 186642

Läs mer och ansök via www.saabgroup.com/career.
Du hittar examenarbetet under Vacancies.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.