Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-28

Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund till projektet:
Man vet idag att mammala celler inehåller en hög halt av fria SH-grupper och att detta upprätthålles via thioredoxin- och glutaredoxinsystemen. Båda systemen är involverad i flera vitala processer där iblan cellulär diferentiering, apoptos, och regenerrering av transkriptionsfaktorers aktivitet. Glutaredoxiner och thioredoxiner är små redoxaktiva proteiner som katalyserar reaktioner med disulfider samt blandade disulfider med GSH. Glutaredoxiner har via sitt skydd mot oxidativ stress visats vara associerat till neurodegenerativa sjukdomar. Bland annat skyddar Grx1 mot dopamininducerad apoptos via NF?B. Vid Alzheimers sjukdom har man sett att mRNA nivåerna av Grx1 är nedreglerade och att oxidationen av Grx1 kan vara involverat i patogenesen.

Syfte: Eftersom neurodegenerativa sjukdommar är stark kopplade till oxidativ stress vill vi kartlägga redoxenzymers uttryck och reglering i neurodegenerativa sjukdomar.

Metoder som kommer att användas för projektet är:
• Sandwich Enzyme-linked Immunsorbent Assay (Sandwich-ELISA)
• Proteinkoncentrationsbestämning
• Spectrofotometriska assays för detektion av den specifika aktivitet för olika enzymer
• Cellodlings tekniker
• siRNA
• Preparation och kvantifiering av RNA samt cDNA syntes.
• Analys av totala mRNA nivåer samt av enskilda splicevarianter av proteiner tillhörande thioredoxin och glutaredoxin familjen, med kvantitativ PCR-teknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.