Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-31

Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sedan upptäckten av grönt fluorescerande protein (GFP) så har en kraftig utveckling drivit fram en stor mängd fluorescerande proteiner (FP) med olika egenskaper som färg, stabilitet, pH känslighet och intensitet. Dessa proteiner är mycket värdefulla verktyg för läkemedels utveckling och forskning varför detta examensarbete syftar till att utvärdera ett antal FP.
Examensarbetet ämnar undersöka fotoblekningsegenskaper som man kan använda för att bleka bort all fluorescens och sedan följa uttryck av nyproducerade fluorescenta proteiner på deras väg genom cellen och vidare till export. Vi kommer också att studera en klass FP som är fotoaktiverbara, där man först efter belysning av FP får en fluorescens signal. I den gruppen proteiner finns FP som byter emissions spektrum efter belysning. En annan intressant applikation vi kommer att titta på är samverkande FP där man får en färgskiftning av fluorescens komplexet när proteiner interagerar och på så sätt tex kan visa att en receptor och en ligand samverkar.

Projektets målsättning är att testa att antal fluorescenta proteiner och etablera en portfölj av funktionellt validerade FP med kända egenskaper som sedan kan användas för läkemedelsutveckling.

Din roll
Arbetet är av molekylärbiologisk art och kommer att huvudsakligen vara laborativt. Du kommer använda tekniker som PCR, mutagenes, kloning, transformation, transfektion, uttryck av proteiner i cellinjer och analys med hjälp av fluorescensmikroskopi.

Dina kvalifikationer
Vi söker en person som närmar sig slutet på molekylärbiologiutbildningen (eller motsvarande) och har labvana sedan tidigare. Du bör vara van planera och dokumentera ditt arbete och du gillar att diskutera resultat och teori.

Att arbeta på AstraZeneca
Arbetet kommer att utföras på AstraZeneca R&D i Mölndal och där på ATCGs (AstraZeneca transgenics and comparative genomics) laboratorie. Avdelningen består av ca 30 personer och har som huvuduppgift att förse AstraZeneca med djurmodeller för användning i forskning och läkemedelsutveckling.

Så här går du vidare
Om du är intresserad och önskar mer information är du varmt välkommen att kontakta Johan Jirholt, 031-77 625 11.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2010.

Vi tar endast emot ansökningar via www.astrazeneca.se.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.