Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-01

Förutsättningar för Slide-in-hybrider i Göteborgs spårvagnsnät

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Hybridisering av tunga fordon möjliggör ett antal funktioner som t.ex. regenerativ bromsning, elektriskstart/stopp drift. Vid körning i stadsmiljö minskar dessa funktioner fordonets bränsleförbrukning med upp till 30 %. Detta medför även en minskad miljöpåverkan. För att ytterligare minska utsläppen av CO2, partiklar och ljud vill man utnyttja den elektriska motorn för framdrift i högre grad.
Idag är kapaciteten att lagra energi den faktor som begränsar körsträckan i elektrisk drift. Det finns inte heller några tecken på att, det inom en överblickbar framtid, kommer finnas tillgängliga energilager, med tillräckligt hög kapacitet för att driva tunga fordon. en möjlig lösning på problemet är att tillföra energi via redan existerande infrastruktur, t.ex. via spårvagnsnätet i Göteborg. Genom att använda kontaktledningar som energikälla kan behovet av energilagring på fordonet minimeras och den elektriska körsträckan utökas markant. Då fordonet kopplas ifrån ledningen används den vanliga dieselmotorn och fordonet fungerar som en vanlig hybridbuss.
Målet för uppsatsen/exjobbet är att undersöka förutsättningarna för elektrifierade tunga fordon i Göteborg stad.


Analysen görs i tre delar:
1. Fordon: För att kunna anslutas till elnätet behöver ett antal modifieringar göras. Vilka dessa modifieringar är, en uppskattning av svårighetsgraden att realisera dessa samt en ytlig analys av kostnaderna är en viktig del i arbetet.
2. Transportsystemen: för att kunna designa fordonet krävs tillgång till viss information om spårvagnsnätet. Eventuellt måste infrastrukturen dessutom anpassas något för att möjliggöra den högre utnyttjandegraden som ytterligare fordon skulle innebära. Även här är både tekniska och ekonomiska aspekter av stor betydelse.
3. Nya möjligheter: Anslutningen av fordon med energilager och flera energikällor skapar ett antal möjligheter. T.ex. skulle fordonens energilager kunna användas som buffert då det finns ett under- eller överskott av energi i nätet. Undersökningen av denna och liknande idéer är mycket intressanta.
Troligtvis resulterar projektet i en rekommendation om hur ett framtida demonstrationsprojekt kan se ut alternativt en beskrivning om varför idén inte är livskraftig.
För studenter som läser Industriell ekonomi, Maskin, Automation och mekatronik, elektronik eller teknisk fysik finns möjligheter till olika ingångar i examensarbetet.
Vi söker 2-3 studenter som vill samarbeta med studenter från andra utbildningar än sin egen. Det är ett plus om du tidigare har jobbat i någon form av projekt. Troligtvis ska du skriva exjobb på mastersnivå (30 hp).
Samarbetspartner är Test Site Sweden, Renova och Göteborgs Trafikkontor. Arbetet kommer att utföras på Viktoriainstitutet, Lindholmen Science Park.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.