Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-08

Metoder för att studera mobiltelefonanvändning i hemmet - en förstudie

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Huvuduppgiften för examensarbetet är att ta fram ett metodupplägg för en större studie av mobiltelefonanvändning i hemmet. I detta ingår inläsning av metodlitteratur och existerande liknande studier, val av lämpliga metoder för studiens mål samt mindre fältstudiemoment för att testa hur de valda metoderna fungerar.

Våra intressen kring mobilanvändning i hemmet summeras av tre teman:

* lokal mobilitet och mobilens förhållande till övrig teknik i hemmet, utnyttjas mobilens möjlighet till rörelse inom hemmet och bidrar mobilen med ny funktionalitet?
* hur formas telefonens roll i hemmet, hur ”arbetar” man för att forma telefonens roll genom familjeinternt arbete, yttre faktorer och praktiska problem?
* extern mobilitet – hur påverkas mobilens roll i hemmet av att den följer med användarna utanför hemmet och därmed rör sig mellan olika miljöer?

Åtminstone två av dessa teman bör undersökas av examensarbetet. I uppgiften ingår även att hantera de etiska aspekterna av datainsamling i hemmet, samt rekrytering av testpersoner/familjer för experimenten. En inskickad projektansökan med översiktlig plan och mål för den större studien finns.

Stina Nylander , fil.Dr., SICS, kommer att fungera som huvudhandledare. Arbetsplats på SICS i Kista kan tillhandahållas. Mer information om SICS finns på www.sics.se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.