Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-09

Energi ur spinning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND OCH VISION
Träningsverket i Göteborg har många glada kunder, som med stor energi gör sitt bästa för att hålla sig i form. Eftersom Träningsverket är ett företag med stark miljöprofil har tanken dykt upp att kunna utnyttja denna energi praktiskt, t ex till belysning i lokalerna. En idé är, att sätta elgeneratorer på spinningcyklarna och samla energin i laddningsbara batterier. Trampmotståndet regleras på en manöverpanel på cykeln och påverkar t e x magnetiseringsströmmen och därmed laddströmmen till batterierna. En växelriktare matar belysningen och en automatisk omkopplare slår om till nätdrift, när batterierna är urladdade. Bildskärmar eller displayer i allmänna utrymmen visar vilken effekt man momentant utvecklar och ackumulerad energi under ett pass.

MÅL
Målet med examensarbetet är att konstruera, bygga och validera ett system, där man kan utvinna elenergi ur motionsutrustning. Förslag till aktiviteter är:
• Söka lämpliga generatorer att bygga in i cyklarna.
• Bygga in vald generator i en cykel för utveckling och prov.
• Konstruera och bygga styrutrustning för generatorerna, där en cyklist kan reglera trampmotståndet och avläsa momentan effekt och ackumulerad energi.
• Söka eller konstruera och bygga laddningsregulator till battererna.
• Söka växelriktare och batterier och bygga upp ett demonstrationssystem.
• Konstruera och bygga omkopplare för växling mellan batteri- och nätdrift.
• Konstruera och bygga displayutrustning.
• Demonstrera och validera hela systemet.

PROJEKTPLAN
Vi söker två studenterer med goda kunskaper inom elektronik och programmering och som kan tillämpa ett systemseende på sitt arbete. Projektarbetet bör motsvara ett examensarbete för två personer på civilingenjörsnivå. Arbetet kan startas relativt omgående. Slutrapporten skall skrivas fortlöpande under arbetets gång med regelbunden återkoppling vid möten med handlaren.

HANDLEDARE
Håkan Edler, HiSafe AB, [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.