Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-09

Analys av lageregenskaper utifrån mätningar i testrigg.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vattenkraften står för cirka hälften av Sveriges elproduktion. De flesta vattenkraftaggregat är vertikal konstruktioner med en turbin placerad längst ner på den roterande strängen. Ovan turbin finns generator och ett antal lager. Principen för ett vattenkraftaggregat är att omvandla vattnets lägesenergi till kinetisk energi, detta sker när vattnet passerar turbinen och därmed tillför ett vridande moment på turbinen. Den kinetiska energin omvandlas sedan till elektrisk energi i generatorn.

Vattenfalls stora vertikala vattenaggregat har en roterande massa på upp till 1000 ton. För god funktion hos generator och turbin krävs att det roterande systemet är centrerad relativt den omgivande strukturen. Detta sker primärt med hjälp av radiallager, vilka utformas specifikt för varje aggregat. Lagrens dynamiska egenskar har även en stark inverkan på det roterande systemets dynamiska egenskaper och påverkar de vibrationsnivåer som uppkommer i aggregatet. Vid Vattenfall Research & Development i Älvkarleby pågår bygget av en testrigg för att utvärdera hur lagerparametrar ska representeras i rotordynamiska beräkningar samt om det är möjligt att nyttja kommersiell mjukvara, utvecklad för horisontella maskiner, till att bestämma lagerparametrar i vertikala vattenkraftaggregat. Montage och drifttagning av testriggen planeras till sensommaren/hösten 2010.

Problembeskrivning
Uppgifterna i detta examensarbete är att skapa ett användargränssnitt för styrning och visualisering, utföra mätningar samt sammanställa och analysera resultat från mätningar utförda i testriggen. För att utföra dessa moment krävs god erfarenhet av Matlab samt att det är fördelaktigt om examensarbetaren är bekant med Labview.

Förutsättningar
Omfattningen är 30 högskolepoäng och arbetet ska påbörjas under hösten 2010 hos Vattenfall Research and Development i Älvkarleby.
Du bör gå en civilingenjörsutbildning, lämpligen Maskinteknik, Elektroteknik eller Teknisk fysik.

OBS! Ansökan skickas senast 2010-06-25 till [email protected] och ska innehålla:

· CV med meritförteckning
· betyg
· personligt brev
· förslag på examinator eller handledare från det egna universitetet

Kontaktperson:
Mattias Nässelqvist, Vattenfall Research and Development
814 26 Älvkarleby
Tel: 026- 83539

[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.