Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-10

Kan vi minska Knarket på krogen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk där polis-kommun och krogbransch samverkar mot narkotika i krogmiljö. I dagsläget har vi en finansiering via Statens Folkhälsoinstitut och vi är verksamma i 21 kommuner i landet. Arbetet startade som en trestads satsning i Stockholm, Göteborg och Malmö med stöd av den departementstillsatta myndigheten mobilisering mot narkotika och har sedan expanderat över tiden.

Effekterna av den metod vi jobbar med, dvs om det fungerar, utvärderas via en pågående doktorsavhandling vid Karolinska Institutet. Det vi nu söker är någon, som med redan befintlig kompetent handledning, vill studera metodefterlevnaden när detta arbete sprids över landet.

Vi ser detta som en lämplig D-uppsats, 30p, för en intresserad och ambitiös student. Ditt sannolika studieområde är Folkhälsovetare, Socionom, Kriminolog eller dylik jämförbar utbildning inom det sociala/medicinska/juridiska området.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.